plačući ili plakajući

Kako se piše plačući ili plakajući?

Prema srpskom pravopisu pravilno je plačući.

Glagol u infinitivu prezenta glasi plakati. Glagolski prilog sadašnji se gradi tako što se na treće lice množine prezenta (plaču) doda nastavak –ći, te dobijamo plačući.

Primeri u rečenicama:

Plačući pred njim, nije rešila problem.

Iznenada se dete oglasilo plačući.

Ona je plačući molila da se on vrati.