adventistkinja ili adventiskinja

Kako se piše adventistkinja ili adventiskinja?

Pravilno se piše adventistkinja.

Kako bi se lakše izgovaralo, kod imenica stranog porekla koje na kraju imaju -kinja odstupamo od gubljenja suglasnika.

Primeri reči adventistkinja u rečenicama:

Moja devojka je adventiskinja od rođenja.

Ona je adventiskinja, ide subotom u adventističku crkvu.

Adventistička crkva daje adventistkinjama po 100 eura.