Oznaka: gluv

gluh ili gluv

Kako se piše gluh ili gluv?Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Koriste se ravnopravno u srpskom jeziku.Komparacija ovih prideva je drugačija.Tako da komparativ prideva gluh glasi gluši, dok superlativ glasi najgluši. Promena koja je izvršena u komparaciji se naziva jotovanje.Komparativ prideva gluv glasi gluvlji, dok superlativ glasi najgluvlji. Ovde je izvršeno jotovanje […]