Oznaka: gluh

gluh ili gluv

Kako se piše gluh ili gluv? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Koriste se ravnopravno u srpskom jeziku. Komparacija ovih prideva je drugačija. Tako da komparativ prideva gluh glasi gluši, dok superlativ glasi najgluši. Promena koja je izvršena u komparaciji se naziva jotovanje. Komparativ prideva gluv glasi gluvlji, dok superlativ glasi najgluvlji. […]