podsetiti ili potsetiti

Kako se piše podsetiti ili potsetiti?

Pravilno se piše podsetiti.

Ovo je primer odstupanja od pravila jednačenje suglasnika po zvučnosti u srpskom jeziku. Ako zvučni suglasnik d stoji ispred bezvučnih suglasnika s ili š, onda ostaje u svom zvučnom obliku.

Primeri u rečenici:

Podseti me molim te da zalijem cveće.

Moram staviti podsetnik za ovaj događaj.

Oni su me podsetili na važnost vežbanja.