odbij ili odbi

Kako se piše odbij ili odbi?

Prema srpskom pravopisu pravilno je napisati odbij.

Odbij predstavlja imperativ glagola odbiti. Ukoliko se prvo lice jednince prezenta završava na nastavak –ijem, onda se slovo j piše u imperativu (odbij, odbijmo, odbijte) .

Primeri u rečenicama:

Obavezno odbij to!

Odbijmo takav predlog!

Odbijte ukoliko vam ponude mito!