beljenje ili belenje?

Kako se piše beljenje ili belenje?

Piše se beljenje.
Beljenje je glagolska imenica izvedena od glagola beleti i beliti. Osnova glagola je bel- za koju se, tokom tvorbe, lepi sonant J i jotovanjem dolazi do stapanja 2 glasa (L i J) u jedan (Lj).

Primeri:

Koliko košta beljenje zuba?
Da li si završio sa beljenjem?
Od previše beljenja će ti se pocepati pantalone.