Dž ili DŽ

Kako se piše Dž ili DŽ?

Prema srpskom pravopisu mogu se pisati oba.

Dž se uvek piše kada je neophodno reč napisati početnim velikim slovom: Džordan, Dželetović, Džordž…

U slučajevima kada je cela reč napisana velikim slovima onda se upotrebljava DŽ: DŽORDAN, DŽELETOVIĆ, DŽORDŽ…

Primeri u rečenicama:

Doktor Dželetović je odličan lekar.

Da li si ikada čuo da se neko zove Džordž u Srbiji?

PAZI, DŽELE, SVE JE MOKRO!