baš ili upravo ili baš upravo?

Kako se piše baš ili upravo ili baš upravo?

Piše se ili baš ili upravo.
Obe reči spadaju u rečce za posebno isticanje. S obzirom na to da imaju isto značenje, pogrešno je upotrebljavati konstrukciju baš upravo. Takva konstrukcija spada u pleonazme i nije dozvoljena u standardnom jeziku.

Primeri:

Baš to mi je trebalo.
Baš kad sam stigao, autobus je otišao.
Upravo u tom trenutku je ušla Marija.
Kada me je pitala kad se to desilo, odgovorio sam: upravo sad.