Zaboravljene reči koje su koristili Srbi

Zaboravljene reči koje su nekada koristili Srbi

Narodni jezik bogat je različitim izrazima koji su u prošlosti korišćeni u svakodnevnoj komunikaciji. Među tim izrazima se nalaze i neke reči koje danas nisu u uobičajenoj upotrebi, ali su ostale zabeležene u narodnoj poeziji ili literaturi.

Ukoliko imate neku zanumljivu ili zaboravlljenu reč, podelite je sa nama. Dodaj reč! A mi ćemo je dodati na listu.

Jezik je neprekidno u pokretu i evoluciji, stoga nije ni čudo što se neke reči koriste češće dok se druge, bez obzira na svoj bogati koren, polako gube u vremenu i zaboravu. Ipak, postoji jedna posebna kategorija reči koje su nekada bile deo našeg govora, a danas ih malo ko seća. To su reči koje su naši preci koristili i koje su se vremenom prenose iz usta u usta, od generacije do generacije.

Među tim rečima nalaze se brojni turcizmi i izrazi koji su se koristili u prošlosti, a danas su gotovo zaboravljeni. Ipak, njihova značenja su ne samo interesantna, već i veoma korisna za razumevanje istorije i kulture srpskog naroda. Upravo iz tog razloga, predstavljamo vam 30 fantastičnih reči koje su koristili stari Srbi, a koje su danas gotovo nepoznate.

Među ovim zaboravljenim rečima, nalaze se izrazi poput “zduhać”, koji označava jastuk napunjen trskom ili slamom, “ađutant”, koji je bio lični pomoćnik nekog visokog vojnog zvaničnika ili “gazela”, koja je bila vrsta dvoprežnog kola kojim su se ljudi nekada prevozili.

Tu su i reči kao što su “buzdovan”, koji označavao teški bacač kamenja koji se koristio u vojnim sukobima ili “holaj”, što je bila vrsta ženske narodne nošnje. “Mutavdžija” je bio čovek koji je prodavao mutavdže, odnosno razne vrste slatkiša, dok je “narikala” bila vrsta duvačkog instrumenta nalik na današnju trubu.

Ove reči su samo neke od mnogobrojnih zaboravljenih izraza koji su nekada bili deo svakodnevnog govora starih Srba. Čuvanje ovih reči i njihovog značenja predstavlja važan deo očuvanja srpske kulture i tradicije. Zato, pokušajmo da sačuvamo ovaj deo našeg jezika kako bismo sačuvali sećanje na naše pretke i obogatili našu kulturu za buduće generacije.

Ukoliko imate neku zanumljivu reč, podelite je sa nama. Dodaj reč! A mi ćemo je dodati na listu.