balzam ili balsam?

Kako se piše balzam ili balsam?

Piše se i jedno i drugo.
Takođe, tvorba glagola može se vršiti od obe reči, nastavcima -ovati i -irati (balzamovati/balzamirati, balsamovati/balsamirati).

Primeri:

Ovaj balzam za kosu baš lepo miriše.
Pogledaj moj novi bazam za telo.
Kad pođeš u prodavnicu, kupi mi balsam.
Imam dva balsama i ne mogu da odlučim koji pre da upotebim.