odrečan ili odričan

Kako se piše odrečan ili odričan?

Prema srpskom pravopisu pravilna su oba oblika ove reči.

Ravnopravno se upotrebljavaju u srpskom jeziku.

Primeri u rečenicama:

Možeš li mi reći odričan oblik ove reči?

Molim Vas, odrečan odgovor se ne prihvata!

Napišite kako se gradi odričan oblik ovog glagola.