gipka ili gibka

Kako se piše gipka ili gibka?

Prema srpskom pravopisu pravilno je gipka.

Glagol ovog prideva glasi gibati se.

U pridevu gipka dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti pri čemu zvučno slovo b ispred bezvučnog slova k prelazi u slovo p.

Primeri u rečenicama:

Atletičarke su veoma gipke.

Da li si video koliko je ona gipka?

Vau, zaista si gipka!