krišci ili kriški

Kako se piše krišci ili kriški?

Prema srpskom pravopisu ispravna su oba oblika, ali nemaju isto značenje.

U dativu i lokativu jednine ispravno je samo krišci. Međutim, oblik kriški je ispravan kada je u pitanju genitiv množine imenice kriška. Postoji i ravnopravno se koristi i oblik krišaka za genitiv množene.
Kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu i lokativu jednine dolazi do prelaza k, g, h u c, z, s.
Ova glasovna promena se naziva sibilarizacija.

Primeri u rečenicama:

Razmišljam o toj krišci, pojesti je ili ne?

Dodaj mi nekoliko kriški hleba, napraviću nam sendviče.

Na krišci imam samo krem, dodaću preko i badem.