Oznaka: Adventistička

adventistkinja ili adventiskinja

Kako se piše adventistkinja ili adventiskinja? Pravilno se piše adventistkinja. Kako bi se lakše izgovaralo, kod imenica stranog porekla koje na kraju imaju -kinja odstupamo od gubljenja suglasnika. Primeri reči adventistkinja u rečenicama: Moja devojka je adventiskinja od rođenja. Ona je adventiskinja, ide subotom u adventističku crkvu. Adventistička crkva daje adventistkinjama po 100 eura.