Oznaka: kinja

aktivistkinja ili aktiviskinja

Kako se piše aktivistkinja ili aktiviskinja?Pravilno se piše aktivistkinja. U ovom primeru kao i kod imenica koje se završavaju sa -kinja odstupamo od pravila gubljenja suglasnika. Tačnije ne uprošćavamo suglasničke grupe radi lakšeg izgovaranja reči.Stilistkinja, artistkinja, flautistkinja…Aktivistkinja – Primeri u rečenici:Aktivistkinja napredne stranke ne voli opoziciju.Marija je aktivistkinja humanitarne organizacije, nemojte je zaboraviti. Aktivistkinje mladih […]

adventistkinja ili adventiskinja

Kako se piše adventistkinja ili adventiskinja?Pravilno se piše adventistkinja.Kako bi se lakše izgovaralo, kod imenica stranog porekla koje na kraju imaju -kinja odstupamo od gubljenja suglasnika. Primeri reči adventistkinja u rečenicama:Moja devojka je adventiskinja od rođenja.Ona je adventiskinja, ide subotom u adventističku crkvu.Adventistička crkva daje adventistkinjama po 100 eura.