Oznaka: kinja

aktivistkinja ili aktiviskinja

Kako se piše aktivistkinja ili aktiviskinja? Pravilno se piše aktivistkinja. U ovom primeru kao i kod imenica koje se završavaju sa -kinja odstupamo od pravila gubljenja suglasnika. Tačnije ne uprošćavamo suglasničke grupe radi lakšeg izgovaranja reči. Stilistkinja, artistkinja, flautistkinja… Aktivistkinja – Primeri u rečenici: Aktivistkinja napredne stranke ne voli opoziciju. Marija je aktivistkinja humanitarne organizacije, […]

adventistkinja ili adventiskinja

Kako se piše adventistkinja ili adventiskinja? Pravilno se piše adventistkinja. Kako bi se lakše izgovaralo, kod imenica stranog porekla koje na kraju imaju -kinja odstupamo od gubljenja suglasnika. Primeri reči adventistkinja u rečenicama: Moja devojka je adventiskinja od rođenja. Ona je adventiskinja, ide subotom u adventističku crkvu. Adventistička crkva daje adventistkinjama po 100 eura.