finalistkinja ili finaliskinja

Kako se piše finalistkinja ili finaliskinja?

Pravilno se piše finalistkinja.

Ova imenica je reč stranog porekla, tako da se ne primenjuje pravilo odstupanja suglasnika ispred nastavka –kinja.

Primeri u rečenicama:

Ana Ivanović je finalistkinja na ovom meču.

Znaš li ko su ove godine finalistkinje?

Hej, pa postala si finalistkinja! Čestitam!