Oznaka: adventistkinjama

adventistkinja ili adventiskinja

Kako se piše adventistkinja ili adventiskinja?Pravilno se piše adventistkinja.Kako bi se lakše izgovaralo, kod imenica stranog porekla koje na kraju imaju -kinja odstupamo od gubljenja suglasnika. Primeri reči adventistkinja u rečenicama:Moja devojka je adventiskinja od rođenja.Ona je adventiskinja, ide subotom u adventističku crkvu.Adventistička crkva daje adventistkinjama po 100 eura.