ne dam ili nedam

Kako se piše ne dam ili nedam?

Ispravno je napisati ne dam.

Pravilo srpskog jezika kaže da se odrična rečca ne uvek piše odvojeno od glagola uz koji stoji.

Primeri u rečenici:

Ne dam ti moju loptu.

Ana, daj Ivani pola jabuke. Ne dam!