Oznaka: sa nikim

ni sa kim ili sa nikim

Kako se piše ni sa kim ili sa nikim? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ni sa kim. Kada se složene zamenice sa ni- ili i- upotrebe sa predlogom, on razdvaja sastavnice, npr: ni od koga, i do koga, ni na što, ni u čemu, i po čemu, ni na kakvom itd. Primeri u rečenicama: […]