fioka ili fijoka

Kako se piše fioka ili fijoka?

Prema srpskom pravopisu ispravno je fioka.

Kada se suglasnik  j nađe u reči između samoglasnika i-o, onda se ne piše. Izuzetak od ovog pravila su slučajevi kada je j deo osnove reči. Npr. kamion, pionir, studio, šampionka…

Primeri u rečenicama:

Fioka u kojoj se nalazi novac je zaključana.

Koja fioka je tvoja?

Da li da zatvorim fioku?