srpski ili Srbski

Kako se pravilno piše srpski ili Srbski?

Pravilno se piše srpski.

Pridev srpski je izveden od imenice Srbija i označava pripadnost. Prilikom izvođenja je izvršena glasovna promena jednačenje suglasnika po zvučnosti, te je zvučno b prešlo u svoj bezvučni par p. Prema tome, osnova srb- je postala srp-, a na to je dodat sufiks -ski gde se na kraju dobija pridev srpski.

Prisvojni pridevi koji su izvedeni sufiskima -ski, -čki i -ški se uvek pišu malim početnim slovom. Dodatni primer: engleski, švedski; kragujevački, bački; češki, niški.

PRIMERI U REČENICI:

  • Ovaj restoran u blizini je pravi srpski restoran sa odličnom hranom.
  • Da li njen prijatelj razume srpski jezik ili moramo da pričamo na engleskom?
  • Kursevi srpskog za strance su jako skupi.

F. Petković