apscisa ili apcisa

Kako se piše apscisa ili apcisa?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše apscisa.

Reč je latinskog porekla abscissa (linea), čije je značenje otrgnuta (linija).

U latinskom jeziku se ova reč piše sa b, dok u srpskom jeziku dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti u prefiksu ab-, pa se zato piše sa p.

Primeri u rečenicama:

Apscisa u matematici predstavlja horizontalnu osovinu u koordinatnom sistemu.

Da li znaš kako se u matematici obeležava apscisa?

U ovom zadatku potrebno je odrediti apscisu.