korisna ili koristna

Kako se piše korisna ili koristna?

Ispravno je samo korisna.
Naime, dolazi do uprašćavanja guglasničke grupe, odnosno gubljenja suglasnika t i d, kada se nađu iza strujnih suglasnika s, z, š ili ž, a ispred praskavih suglasnika ili sonanata.

Primeri u rečenicama:

Da li ti je bila korisna ova knjiga za spremanje ispita?

Koliko je korisna površina?

Miloš mi je dao dva veoma korisna saveta.