Oznaka: pravni termin

Abgregacija

Šta znači abgregacija? Abgregacija (latinski: abgregatio) označava izdvajanje, isključivanje ili isključenje.Slogovi:abgregacijaMalo zanimljivosti:Termin abgregacija se koristi u pravnom i sociološkom kontekstu.Napisano unazad, reč glasi ajcagerba.Broj slova: Reč abgregacija ima 11 slova.Samoglasnici: Sadrži 5 samoglasnika (45.5%), što je blizu proseka.Primer u rečenici:U postupku reorganizacije, došlo je do abgregacije određenih odeljenja iz glavne kompanije.Poreklo reči:Reč abgregacija potiče iz latinskog […]

Abanacija

Šta znači abanacija?Abanacija (iz latinskog ab od, annus godina) u pravnom smislu označava progonstvo iz zemlje na period od jedne godine.Slogovi:abanacijaMalo zanimljivosti:Abanacija se koristi u pravnom kontekstu, posebno u vezi sa kaznenim pravom i sankcijama.Broj slova: Reč abanacija ima 9 slova.Samoglasnici: Sadrži 5 samoglasnika (55.5%), što je značajno više od prosečne srpske reči.Primer u rečenici:Primer […]

Abalijenacija

Šta znači abalijenacija? Abalijenacija je pravni termin koji potiče iz latinskog jezika “abalienatio” i označava otuđivanje, odstranjivanje ili odstranjenje. U pravnom kontekstu, ovo se najčešće odnosi na proces prenosa prava ili vlasništva sa jedne osobe na drugu.Slogovi:abalijenacija Malo zanimljivosti:Abalijenacija se često koristi u pravnom jeziku kada se govori o prenosu vlasništva.Napisano unazad reč glasi “ajneilaba”.U pravnoj terminologiji […]