predan ili predat

Kako se piše predan ili predat?

Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo.

Glagol glasi predati. Od ovog glagola se izvodi pridev koji poseduje dva oblika – predan i predat koji se podjednako upotrebljavaju u srpskom jeziku.

Primeri u rečenicama:

Predat dokument Vam ne vraćamo nakon odabira kandidata za posao.

Da li je ona predana učenju?

Molim Vas, neophodno nam je da imamo Vaš predat rad do kraja nedelje!