prkosan ili prkostan

Kako se piše prkosan ili prkostan?

Prema srpskom pravopisu pravilno je prkosan.

Značenje ove reči je neposlušan, teško savladiv, nedisciplinovan…

Imenica glasi prkos, gde glas te ne postoji u ovoj reči, tako da pridev u muškom rodu glasi prkosan, u ženskom glasi prkosna, a u srednjem glasi prkosno.

Primeri u rečenicama:

Jelenko je prkosan čovek.

Da li je ona prkosna?

Pazi da ne budeš previše prkosan!