Abalijenacija

Šta znači abalijenacija?

 

Abalijenacija je pravni termin koji potiče iz latinskog jezika “abalienatio” i označava otuđivanje, odstranjivanje ili odstranjenje. U pravnom kontekstu, ovo se najčešće odnosi na proces prenosa prava ili vlasništva sa jedne osobe na drugu.

Slogovi:

abalijenacija

 

Malo zanimljivosti:

Abalijenacija se često koristi u pravnom jeziku kada se govori o prenosu vlasništva.

Napisano unazad reč glasi “ajneilaba”.

U pravnoj terminologiji abalijenacija ima poseban značaj u kontekstu prava vlasništva i ugovora.

Etimologija reči ukazuje na njen latinski izvor i povezanost s pojmom “alienacija”, što takođe znači otuđenje.

U svakodnevnoj upotrebi reč je manje poznata ali zadržava svoj specifičan pravni značaj.

Primer u rečenici:
Tokom procesa razvoda, abalijenacija imovine između supružnika bila je ključni deo dogovora.

Poreklo reči:
Abalijenacija dolazi iz latinskog jezika, gde “ab” znači “od” i “alienatio” znači “otuđivanje”, što zajedno formira pojam “odstranjivanje”.