Abanacija

Šta znači abanacija?

Abanacija (iz latinskog ab od, annus godina) u pravnom smislu označava progonstvo iz zemlje na period od jedne godine.

Slogovi:

abanacija

Malo zanimljivosti:

  • Abanacija se koristi u pravnom kontekstu, posebno u vezi sa kaznenim pravom i sankcijama.
  • Broj slova: Reč abanacija ima 9 slova.
  • Samoglasnici: Sadrži 5 samoglasnika (55.5%), što je značajno više od prosečne srpske reči.

Primer u rečenici:

Primer upotrebe reči abanacija u rečenici nije pružen.

Poreklo reči:

Reč abanacija dolazi iz latinskog jezika, sa značenjem progonstva na godinu dana.