Oznaka: Pančićeva omorika

pančićeva omorika ili Pančićeva omorika

Kako se piše Pančićeva omorika ili pančićeva omorika?Prema srpskom pravopisu pravilno je Pančićeva omorika.Prisvojni pridev koji potiče od vlastitog imena i koji se završava na –ov, -ev, -in ne gubi svojsva vlastitog imena i uvek se piše velikim početnim slovom. Npr. Hukov zakon, Gordijev čvor, Njutnov zakon, Kolumbovo jaje, Pandorina kutija, Tantalove muke, Faradejev kavez […]

Hukov zakon ili hukov zakon

Kako se piše Hukov zakon ili hukov zakon? Pravilno je Hukov zakon. Ukoliko se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od vlastitog imena na -ov/-ev/-in, naziv stručnog ili simboličkog karaktera ne gubi karakter vlastitog imena i piše se velikim slovom, na primer: Ahilova peta, Sizifov posao, Tesline struje, Pančićeva omorika, ali vukdaničićevska akcentuacija. 

Ahilova peta ili ahilova peta

Kako se piše agrokombinat ili agro-kombinat?Pravilno se piše  Ahilova peta.Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od vlastitog imena na -ov, -ev, -in, stručni ili simbolički naziv ne gubi karakter vlastitog imena i piše se velikim početnim slovom: Halejeva kometa, Hukov zakon, Kolumbovo jaje, Morzeova azbuka, Njutnovi zakoni, Pančićeva omorika, Pandorina kutija, Bazedovljeva bolest, Eustahijeva truba, Voltin […]