pančićeva omorika ili Pančićeva omorika

Kako se piše Pančićeva omorika ili pančićeva omorika?

Prema srpskom pravopisu pravilno je Pančićeva omorika.

Prisvojni pridev koji potiče od vlastitog imena i koji se završava na –ov, -ev, -in ne gubi svojsva vlastitog imena i uvek se piše velikim početnim slovom. Npr. Hukov zakon, Gordijev čvor, Njutnov zakon, Kolumbovo jaje, Pandorina kutija, Tantalove muke, Faradejev kavez …

Primeri u rečenicama:

Pančićeva omorika se nalazi na planini Tara u Srbiji.

Gde možete videti Pančićevu omoriku?

Pančićeva omorika je dobila ime po Josifu Pančiću koji ju je otkrio.