Oznaka: padeži

u knjizi ili u knjigi

Kako se piše u knjizi ili u knjigi?Pravilno se piše u knjizi.Kada imenicu knjiga menjamo po padežima, u nekim oblicima slovo g menjamo slovom z. Ova promena reči u srpskom jeziku naziva se deklinacija.(šta) knjiga (nominativ) – (tiče se koga, čega) knjige (genitiv) – (dajem kome čemu) knjizi (dativ) – (vidim koga, šta) knjigu (akuzativ) […]