pretpostavci ili pretpostavki

Kako se piše pretpostavci ili pretpostavki?

Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati pretpostavci, dok u genitivu množine pravilno je pretpostavki.

U dativu i lokativu jednine je izvršena sibilarizacija, pri čemu slovo k ispred slova i prelazi u slovo c.

Padežjedninamnožina
Nominativpretpostavkapretpostavke
Genitivpretpostavkepretpostavki/pretpostavaka
Dativpretpostavcipretpostavkama
Akuzativpretpostavkupretpostavke
Lokativpretpostavcipretpostavkama
Vokativpretpostavkopretpostavke
Instrumentalpretpostavkompretpostavkama

Primeri u rečenicama:

U Vašoj pretpostavci vidimo da niste zadovoljni situacijom.

Prema ovoj pretpostavci, možda uspemo da otkrijemo krivca.

Da li biste izložili Vašu pretpostavku?

Prema Aninoj pretpostavci, on nije još stigao.