komšiničin ili komšinicin

Kako se piše komšiničin ili komšinicin?

Ispravno je komšiničin.
Pravilo nalaže da se kod imenica koje se završavaju na –ica, prisvojni pridev završava na –ičin.
Međutim, izuzetak su one imenice koje koje pred sufiksom –ica imaju slovo č. Razlog ovog odstupanja je izbegavanje udvajanja sloga či (jahačičin, prodavačičin).

Primeri u rečenicama:

Ne boj se, to je komšiničin pas, veoma je umiljat.

Marko, komšiničin sin, danas je postao lekar.

Komšiničina deca su odrasla zajedno sa našom.