Oznaka: nadri lekar

nadrilekar ili nadri lekar

Kako se piše nadrilekar ili nadri lekar?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadrilekar.Prefiksoidi u kvalifikativnoj funkciji poput nazovi, kvazi, nadri, pseudo, eks itd. pišu se spojeno, na primer: kvazinauka, nazoviprijatelj, kvadrilekar, pseudoklasicizam, eksšampion.Primer u rečenici:On ti je neki nadrilekar, možeš misliti.