nadaleko ili na daleko

Kako se piše nadaleko ili na daleko?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadaleko u funkiciji priloga koji znači vrlo daleko.

Međutim, može se pisati odvojeno u potpuno drugom kontekstu, na primer:

Spremamo se da idemo na daleko putovanje.

Primeri u rečenicama:

Taj hotel je poznat nadaleko u celoj zemlji?

Da li ćeš je voleti nadaleko?

Idem nadaleko i naširoko!