karatistkinja ili karatiskinja

Kako se piše karatistkinja ili karatiskinja?

Ispravan oblik je samo karatistkinja.
Karatist- + -kinja = karatistkinja !
Naime, kada izvodimo reč sufiksom -kinja, ne dolazi do uprošćavanja suglasničke grupe, odnosno do gubljenja suglasnika. Prisetimo se i primera pijanistkinja.

Primeri:
Jelena je odlična karatistkinja.
Ona je zaista svestrana. Pored toga što je dobar đak, sjajna je i karatistkinja.
Kada sam bila mala, maštala sam da postanem najbolja karatistkinja na svetu.