Oznaka: letelica

ŽIROPTER

Šta je ŽIROPTER? Šta znači ŽIROPTER?Žiropter je vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se kreću – obrću, oko vertikalnog uspravnog stuba. Ima istovremeno svojstvo i aviona i helikoptera. Značenje reči Žiropter ili kako neki kažu Žirokopter nastaje od grčkih reči gyro – krug pteron – krug.

Kosmički brod

Šta je kosmički brod? Šta znači kosmički brod?Kosmički brod je kosmička letelica koja pored potrebnih uređaja i instrumenata, ima kabinu u kojoj su obezbeđeni životni uslovi za posadu koja leti u svemir. Značenje reči  kosmički brodSinonim za kosmički brod – kosmička letelica