ŽIROPTER

Šta je ŽIROPTER? Šta znači ŽIROPTER?

Žiropter je vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se kreću – obrću, oko vertikalnog uspravnog stuba. Ima istovremeno svojstvo i aviona i helikoptera.

Značenje reči 

Žiropter ili kako neki kažu Žirokopter nastaje od grčkih reči gyro – krug pteron – krug.