omogućivanje ili omogućavanje

Kako se piše omogućivanje ili omogućavanje?

Oba oblika su ispravna i nalaze se u gramatici i pravopisu srpskog jezika.

Ovo je jedna od čestih jezičkih nedoumica.

U rečnicima našeg jezika nalazimo oba oblika, pa shodno tome kažemo da su oba oblika pravilna.

Primeri u rečenici:

Ovaj paket vam omogućava korišćenje više uređaja istovremeno.

Naš fakultet se bori za omogućavanje razmene studenata sa još tri države.

Negativan test omogućuje prolaz dalje.