Oznaka: Korejac

Korejac ili Koreanac

Kako se piše Korejac ili Koreanac?Ispravno je samo Korejac, a ne Koreanac kako neretko čujemo u govoru.Isto tako, prisvojni pridev glasiće korejski, a ne koreanski. Primeri u rečenicama:Korejci grade novu fabriku u Srbiji.Mislim da je taj čovek Korejac i da je doputovao sa porodicom.Koje su veroispovesti Korejci?