portre ili portret

Kako se piše portre ili portret?

Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno, ali se češće upotrebljava imenica portret. Preporučljivije upotrebljavati reč portret iz razloga što je promena po padežima lakša. Pridev glasi portretski.

Primeri u rečenicama:

Naslikao je sjajan portret.

Da li je ovo tvoj portret?

Ah, portret je fantastičan!