Korejac ili Koreanac

Kako se piše Korejac ili Koreanac?

Ispravno je samo Korejac, a ne Koreanac kako neretko čujemo u govoru.
Isto tako, prisvojni pridev glasiće korejski, a ne koreanski.

Primeri u rečenicama:

Korejci grade novu fabriku u Srbiji.

Mislim da je taj čovek Korejac i da je doputovao sa porodicom.

Koje su veroispovesti Korejci?