Oznaka: kontrastni

kontrastni ili kontrasni

Kako se piše kontrastni ili kontrasni?Ispravno je samo kontrastni.Naime, do uprošćavanja suglasničke grupe stn ne dolazi u nekim novijim pozajljenmicama kakve su još i azbestni, aoristni, protestni i sl. Kontrast znači suprotnost, najveća razlika. Primeri u rečenicama:Pokazuje zaista kontrastna raspoloženja.Sada su u trendu neki konstrastni tonovi.Imala je na sebi tamne pantalone i konstrastnu, belu košulju.

aoristni ili aorisni

Kako se piše aoristni ili aorisni?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše aoristni.Kada pridev ima stranu osnovu, glas t se čuva. Ovo predstavlja slučaj kada se odstupa od gubljenja suglasnika ispred suglasničke grupe stn. Npr. kontrastni, azbestni.Pridev koji je izuzetak od ovog pravila je robustni, jer ovaj pridev može i da se piše i robusni,Treba naglasiti i […]