ni za šta ili nizašta

Kako se piše ni za šta ili nizašta?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo ali u različitom kontekstu.

Kada se složene zamenice sa ni- ili i- upotrebe sa predlogom, on razdvaja sastavnice, npr: ni od koga, i do koga, ni na što, ni u čemu, i po čemu, ni na kakvom itd.

Znači, razdvojeno se piše kada se sintagma ni za šta koristi u odričnim rečenicama, u osnovnom značenju zamenice ništa.

Spojeno, nizašta je prilog koji znači uzalud, bez potrebe, bez razloga, uludo.

Primeri u rečenicama sa “ni za šta”:

Ni za šta na svetu mi ne treba ta osoba.

Ne bih prodala svoj auto ni za šta.

Nisam ni za šta, pusti me!

Primeri u rečenicama sa“nizašta”:

Biću ja kriva nizaša!

Prodala sam auto nizašta.