eksperimenat ili eksperiment

Kako se piše eksperimenat ili eksperiment?

Prema srpskom pravopisu pravilno su napisane obe reči.

Češće je u upotrebi izraz eksperiment

Kada se u rečima stranog porekla nađu suglasnička grupa nt , ona se može razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali nije obavezno.

Primeri u rečenicama:

Mladen vrši eksperimente u laboratoriji.

Vau, eksperiment je uspeo!

Da li si zadovoljan rezultatima svog eksperimenta?