podsticaj ili potsticaj

Kako se piše podsticaj ili potsticaj?

Prema srpskom pravopisu pravilno je podsticaj.

U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja suglasnika po zvučnosti (zvučno slovo d ispred bezvučnog slova s ne prelazi u bezvučno slovo t).

Primeri u rečenicama:

Potreban mu je podsticaj kako bi krenuo da ide na treninge.

Da li ti treba podsticaj da bi počela da učiš?

Ah, njoj uvek treba podsticaj za sve!