zaboga ili za boga

Kako se piše zaboga ili za boga?

Pravilno se piše i jedno i drugo.

U uzvičnoj rečenici se pravilno piše spojeno zaboga jer služi za pokazivanje i izražavanje čuđenja. Takodje u molbi ili preklinjanju pravilno će biti spojeno: saberi se zaboga.

Dok u izrazima za boga miloga šta si uradio?

Sine smiri se ako znaš za boga. Piše se rastavljeno.

Pusti ih. Oni ne znajuza boga.