Oznaka: koncentrisati

koncentrisati (se) ili skoncentrisati (se)

Kako se piše koncentrisati (se) ili skoncentrisati (se)?Pravopis navodi oba oblika kao ispravna.Međutim, kao bolju varijantu predlaže oblik koncentrisati se. Primeri u rečenicama:Uvek učim tokom noći, samo tada mogu da se kocentrišem. Molim te smanji ton, koncentrišem se.Potrebno mi je da se skoncentrišem da bih odgovorila na to pitanje.