poznajući ili poznavajući

Kako se piše poznajući ili poznavajući?

Prema srpskom  pravopisu piše se poznajući.

Ovaj oblik glagola predstavlja glagolski prilog sadašnji koji se gradi od trećeg lica množine prezenta glagola poznavati (poznaju) i dodaje se nastavak –ći.

Primeri u rečenicama:

Poznajući da je ona direktorova ćerka, promenila je ton.

Poznajući Elenu, ona to nikada ne bi uradila.

Poznajući moju baku, spremila je sigurno gomilu kolača.